Nedostatek sester trápí české zdravotnictví

Poslední léta se dozvídáme z televizních i psaných médií o personální problematice v českém zdravotnictví. V nemocnicích či zdravotnikých střediscích chybí stále více sester. Bohužel často dochází k náboru zahraničních pracovních sil zejména z východu.

Festival Sestrafest historicky upozorňoval na nedostatek sester a nedostatečný zájem budoucích generací o toto životní povolání.

Festival se konal pod záštitou města Prahy, proto se část programu konala na magistrátě, kde se promítaly filmy a mohli jste si poslechnout odborné přednášky.

Další část programu se konala na Staroměstském náměstí, kde se prezentovalo mnoho organizací jako například Červený kříž, samozřejmě nemohly chybět i nemocnice a nejedna dobrovolnická organizace.

Na jednotlivých stáncích jste se mohly poradit ohledně Vašeho zdraví. Zároveň však jste se mohli i dozvědět, co možné budoucí povolání obnáší a v neposlední řadě se podívat na nabídku pracovních míst.

Výsledek obrázku pro červený kříž