SestraFest 2012

Děkujeme všem účastníkům za úžasné zažítky!!!

SestraFest je festival ošetřovatelství, který se koná již 4. rokem. Na této akci se snažíme široké veřejnosti představit práci zdravotních sester a také možnosti prevence a péče o své zdraví. Celá akce se dělí na dvě části odbornou a kulturně-sportovní.

Odborná část zahrnovala zhruba 25 odborných stánků, kde se představili různé zdravotnické obory a zdravotnická zařízení. V těchto stáncích široká veřejnost získála informace o možnostech prevence, první pomoci, je zde prováděná edukace a probíhají různá měření jako je např. glykémie, krevní tlak, oxid uhelnatý ve výdechu u kuřáků, aj. Dále do odborné části patřila odborná konference pro nelékařské zdravotnické profese.

V kulturně-sportovní části se představl strollering, což je cvičení maminek s dětmi, proběhnou různé sportovní soutěže a sportovní klání nemocnic a spoustu dalších akcí zaměřených od dětí až po seniory.

Odpoledne  na podiu vystoupily kapely Trombenik a Roooombaaaa a v Modrém baru proběhl Odpolední dýchánek s Přemkem Podlahou.