SestraFest 2011

Poprvé dají festivalové noviny šanci nejen vidět zdravotnická zařízení a jejich sestry z různých oborů, která již tradičně s pořádajícím sdružením S-WORLD  na festivalu ošetřovatelství spolupracují, ale také se dostanou do rukou těm nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se 25. května na Staroměstském náměstí zatím ještě široké veřejnosti nepředstavili.

Festivalové noviny budou začátkem června distribuovány zdarma do všech lůžkových zařízení a nemocnic hlavního města Prahy a do dalších zdravotnických zařízení a poskytovatelům sociálních služeb ve Středočeském kraji.

Sledujte  tyto webové  stránky.

III. ročník  festivalu SestraFest 2011

Termín: 25.5.2011 opět na Staroměstském náměstí.

Těšit se můžete na odborné stánky:

Centrum pro závislé na tabáku (nejen pro kuřáky), Naděje pro Vaše srdce, Cerebrum,

Zdravá výživa a společnost STOB,  Český Červený kříž, Sananim,

Nemocnice Na Homolce, Fakultní Nemocnice v Motole, Fakultní Nemocnice Bulovka,

Rozkoš bez rizika, Škola zad, Ergoterapeuti, Krajská hygienická stanice, Handicapovaní aj……

II. Konferece SestraFest

Termín: 25.5.2011 od 8.30 -13.30

Místo: budova Magistrátu hl. m. Prahy, Velký sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Přihlášky posílejte na email: [email protected] nebo online přihláškou, kterou najdete v rubrice Informace

Konference je ohodnocena 4 kreditními body.

Do přihlášky napište – Jméno, příjmení, datum narození a do předmětu emailu  – Konference

Poplatek:

do 20.5.2011 – platba bankovním převodem na účet: 496648379/0800, 150,- (doklad o zaplacení s sebou)

na místě – 200,-